Početna Srbija POTPUNO RASULO U SZS: PODRŽALI PROF. DR DANICU POPOVIĆ, A NjIHOV ČLAN...

POTPUNO RASULO U SZS: PODRŽALI PROF. DR DANICU POPOVIĆ, A NjIHOV ČLAN PROGRAMSKOG ODBORA POKRENUO POSTUPAK ZA UTVRĐIVANjE NjENOG PLAGIJATA

151
0
.

Predsednik Etičke komisije, prof. dr Ivan Vujačić (bivši predsednik i aktuelni član Programskog odbora Demokratske stranke) pozvao je danas Nastavno-naučno veće Ekonomskog fakulteta da imenuje dva člana u stručnu komisiju za utvrđivanje plagijata i zloupotrebe autorskih prava od strane prof. dr Danice Popović i njenog asistenta Jelene Rašković.

Njima se na teret stavlja da su zloupotrebile prevod udžbenika iz Međunarodne ekonomije pokojnog prof. dr Stojana Babića. Do prošle godine na Ekonomskom fakultetu se u okviru predmeta Međunarodna ekonomija koristio istoimeni udžbenik autora Dominika Salvatorea, gde je u Predgovoru prevodioca istaknuto sledeće: „prvih jedanaest poglavlja preveo je prof. dr Stojan Babić, a narednih deset prof. dr Danica Popović“. Isti profesori su i redaktori udžbenika.

Nekoliko meseci nakon smrti prof. dr Stojana Babića (septembar 2018. godine), početkom 2019. godine objavljuje se dopunjeno izdanje udžbenika Međunarodna ekonomija, od istog autora (Dominika Salvatorea), pri čemu je profesor Babić izbačen sa spiska redaktora i prevodioca, odnosno kao jedini redaktori i prevodioci navedeni su prof. dr Danica Popović i njen asistent Jelena Rašković. Takođe, simptomatično je bilo i to što u dopunjenom izdanju udžbenika Međunarodna ekonomija, za razliku od prethodnog izdanja, ne postoji „Predgovor prevodica“, pa nedostaje informacija o tome koji deo je prevela prof. dr Danica Popović, a koji deo je prevela Jelena Rašković. Samim tim, postoje indicije da je došlo i do zloupotrebe sredstava na ime honorara za redakturu i prevođenje.

U Zahtevu za pokretanje postupka za utvrđivanje plagijarizma i zloupotrebe autorskih prava koji je zvanično podneo Aleksandar Jakšić istaknuto je da se upoređivanjem navedenih udžbenika može videti da se radi o gotovo identičnim udžbenicima sa neznatnim izmenama (pored ažuriranih podataka u tabelama, novi redaktori i prevodioci menjali su samo redosled reči u rečenici i koristili su sinonime, npr: međunarodna trgovina – međunarodna razmena).

„Istina je da sam ja podneo zahtev Etičkoj komisiji, jer želim da sačuvam ugled fakulteta i sećanje na profesora Babića. To je ujedno i razlog svih besmislenih procesa i lažnih optužbi koje je gospođa Danica Popović u proteklom periodu iznela na moj račun, a sve u želji da pod plaštom nepostojećeg političkog progona obesmisli proces koji fakultet vodi protiv nje. Svi na fakultetu su bili upoznati i užasnuti navedenim postupkom, a da ne bi ostalo na tome ja sam detaljno pročitao i upredio oba udžbenika, nakon čega sam predao zahtev Etičkoj komisiji. Da se radilo o neutemeljenom zahtevu, budite sigurni da bi ga Etička komisija odbacila. Podsećam Vas da sam pre dvadeset dana dobio simboličnu kaznu ukora, jer sam na jednoj tribini izjavio da je skandalozno da gospođa Danica Popović govori o akademskoj čestitosti. Siguran sam da je danas svima jasno da sam bio u pravu i da takva osoba ne može da govori o akademskoj čestitosti i očekujem da mi se gospođa Danica Popović javno izvini, jer je komisija utvrdila da me je ta žena lažno optužila i da je neistina sve što je rekla na moj račun“ – kaže Aleksandar Jakšić.

Takođe, Nastavno-naučno veće će na zahtev prof.dr Ivana Vujačića pozvati Univerzitet u Beogradu i Nacionalni savet za visoko obrazovanje da imenuju još dva člana u stručnu komisiju za utvrđivanje plagijarizma i zloupotrebe autorskih prava od strane prof. dr Danice Popović i Jelene Rašković.

Podsećamo, Demokratska stranka je izdala zvanično saopštenje u kome izražava punu podršku prof. dr Danici Popović i u kome zahteva od vlasti da se bilo koji napad na prof. Danicu Popović odmah sankcioniše.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here