Početna Biznis Budžet grada Beograda prvi put preko MILIJARDU evra!

Budžet grada Beograda prvi put preko MILIJARDU evra!

249
0
.
Foto: Thinkstock
Gradsko veće je na sednici utvrdilo predlog budžeta Grada Beograda za 2019. godinu koji je upućen Skupštini Grada Beograda na razmatranje i usvajanje, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

– Planirani budžet grada Beograda za 2019. godinu je realan, uravnotežen i razvojni, a usmeren je na ulaganje u kapitalne projekte”, ocenio je Vesić i precizirao da budžet grada Beograda zajedno sa budžetima gradskih opština za 2019. godinu iznosi 123.057.148.955 dinara. To je, kaže, za sedam odsto više od procene ostvarenja prihoda za 2018. godinu.

SRBIJA U PLUSU? Budžetski suficit 36,8 milijardi dinara

Grad Beograd prvi put ove godine ima budžet zajedno sa budžetom gradskih opština koji iznosi preko milijardu evra.

Ustupljeni prihodi budžeta grada planirani su u iznosu nessto više od 46 milijardi dinara što je 2,1 odsto više od procene ostvarenja tih prihoda za 2018. godinu, rekao je Vesić.

Kako je dodao, najznačajnije povećanje prihoda je planirano od prihoda od poreza na dohodak gradjana u iznosu od blizu 40 milijardi dinara. To je, kazze, za 3,5 odsto više u odnosu na procenu ostvarenja tog prihoda u 2018. godini što je rezultat povećanja zaposlenosti i rasta zarada na teritoriji grada Beograda. Izvorni prihodi za 2019. godinu planirani su na nivou grada u iznosu od oko 45,2 milijarde dinara ssto je 6,8 odsto više od procene ostvarenja u 2018. godini, rekao je Vesić.

Vesić
Foto: Srbija Danas

To povećanje je, kaže, rezultat uvećanog plana od prihoda poreza na imovinu, lokalnih administrativnih taksi, boravišne takse, naknade za zaštitu i unapredjenje životne sredine, doprinosa za uredjivanje gradjevinskog zemljišta, zakupa nepokretnosti u gradskoj svojini, zakupa gradjevinskog zemljišta, prihoda za boravak dece u predškolskim ustanovama, prihoda od novčanih kazni, prihoda od zakupnine za stan u gradskoj svojini, dela dobiti javnih preduzćha i ostalih prihoda.

– Dobit javnih preduzeća grada Beograda koja che biti uplaćena u gradski budžet u 2019. godini biće za 100 miliona dinara veća nego u 2018. godini i iznosiće 5,6 milijardi dinara-, rekao je zamenik gradonačelnika. Naveo je da su u budzzetu za sledeću godinu kapitalna ulaganja planirana u iznosu od oko 19,4 milijarde dinara i da čine 17,64 odsto rashoda budžeta za 2019. godinu, što je uvechanje od 44,8 odsto u odnosu na ovu godinu. Dodao je da budzzet i dalje opterechuju krediti koje je uzela prethodna vlast u gradu pa che, kaže, u narednoj godini ukupni izdaci za otplatu glavnice i kamata iznositi oko 4,7 milijardi dinara i čine 4,36 odsto rashoda budžeta za 2019. godinu.

Zamenik gradonačelnika je posebno istakao da su subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama planirane u ukupnom iznosu od oko 2,2 milijarde dinara što znači da je učešće subvencija u ukupnim rashodima budžeta za sledechu godinu planirano u obimu od 2,02 odsto i predstavlja smanjenje od 82,57 odsto u odnosu na 2018. godinu. Vesić je naveo da će ulaganje Grada Beograda u kulturu iznositi nešto više od pet milijardi dinara odnosno 4,62 odsto budžeta što je povećanje od 11,26 odsto u odnosu na ovu godinu, dok ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu i organizaciju saobraćaja iznosi 39,25 milijardi dinara što je povećanje od 6,8 odsto u odnosu na ovu godinu.

Istakao je da će Grad Beograd naredne godine povećati ulaganje u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije za skoro 127 odsto. Povechanje ulaganja u razvoj turizma iznosi 122,3 odsto, povećanje ulaganja u komunalne delatnosti je uvećano za 6,81 odsto, dok je ulaganje u zdravstvenu zaštitu uvećano za 74,58 odsto, precizirao je Vesić. Naveo je da će Beograd naredne godine povećati ulaganje u poljoprivredu za 2,24 odsto i da je za tu namenu izdvojeno 251,48 miliona dinara što je više od deset puta veće ulaganje nego 2012. godine

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here