1. januar – primena novih poreskih propisa

0
71
FOTO: M. ŠURJANAC / RAS SRBIJA

Set poreskih zakona, pravilnika i ugovora koje je Skupština Srbije usvojila polovinom decembra, počinju da se primenjuju 1. januara 2019.

Na listi “apdejtovanih” zakonskih rešenja jesu obaveza prijave i ođave sezonaca Poreskoj upravi, izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o porezu na dohodak građana, zatim o porezima na imovinu, porezu na dobit pravnih lica…

EU stala na put internet divovima! Gugl i Fejsbuk moraće da plaćaju porez

Kada je reč o novinama u zakonu o porezu na imovinu, preciziran je predmet oporezivanja, dan na koji nastaje i prestaje poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu, pojam korisne površine kao elementa za utvrđivanje poreske osnovice…

“To praktično znači, sa stanovišta obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovu zarade, da je poslodavac oslobođen od plaćanja dela doprinosa koji se obračunava i plaća na teret poslodavca (na teret zarade), a da se doprinos od 0,75 procenta plaća na teret zaposlenog (iz zarade)”, kažu za Tanjug u Ministarstvu finansija.

Rasim Ljajić: Priština uvodi TAKSE i međunarodnim brendovima koji proizvode u Srbiji

Na taj način, dodaju, obezbeđuje se manje fiskalno opterećenje prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada, sa jedne strane, i smanjenje troškova poslovanja za poslodavce i druge isplatioce prihoda, sa druge strane.

Ove izmene počinju da se primenjuju od 1. januara naredne godine.

Zakon o porezu na dohodak građana takođe je pretrpeo izmene.

“Primanja zaposlenog u obliku sopstvenih akcija koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca, odnosno od s poslodavcem povezanog lica, sa stanovišta oporezivanja prihoda fizičkih lica ne smatraju se zaradom zaposlenog”, objašnjavaju u ministarstvu.

Na ova primanja zaposlenog, ističu, ne plaća se porez na zarade pod uslovima koji su propisani zakonom.

AP o POSLEDICAMA taksi

Kada je reč o novim odredbama u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, promenjena je metoda obračuna amortizacije, zatim, priznavaće se rashod po osnovu reklame i propagande u poreskom bilansu bez ograničenja, kao i pravo na poreski kredit po osnovu novčanih ulaganja izvršenih u povećanje osnovnog kapitala tzv. “startap” društva…

LJAJIĆ: Bez ukidanja taksi

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara primenjivaće se od 1. januara osim odredaba kojima se propisuje naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine koje se primenjuju od 1. marta 2019. godine i odredaba naknade za zagađivanje voda, čija primena počinje 1. januara 2020. godine.

Ovim zakonom se na jednom mestu objedinjavaju sve naknade koje se plaćaju za korišćenje prirodnih bogatstava, dobara od opšteg interesa i dobara u opštoj upotrebi.

Propisano je 15 grupa naknada u zavisnosti od vrste korišćenja javnog dobra, kojima je obuhvaćeno ukupno 46 naknada.

Tači: Sporazum sa Srbijom

Prvog dana naredne godine stupaju na snagu i brojni izmenjeni pravilnici poput Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza…

Počinju da se primenjuju ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa San Marinom, kao i izmenjeni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Austrijom, Velikom Britanijom i Severnom Irskom, Litvanijom, Poljskom, Slovačkom, Slovenijom i Francuskom.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here